بازاریابی پایگاه داده Database Marketing چیست؟

بازاریابی پایگاه داده Database Marketing چیست؟

بازاریابی پایگاه داده یا دیتابیس مارکتینگ عبارت است از شناسایی، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات خاص درباره مشتریان قبلی، فعلی و احتمالی از منابع داخل و خارج از سازمان تا به کمک آن‌ها بتوانیم برنامه‌های راهبردی بازاریابی را اجرا کنیم. دیتابیس مارکتینگ معمولا با سازماندهی اطلاعات مشتریان در یک پایگاه داده که اطلاعات از آن قابل بازیابی باشد، آغاز می شود. اهمیت …

ادامه مطلب