بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی پایگاه داده Database Marketing چیست؟
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی پایگاه داده Database Marketing چیست؟

بازاریابی پایگاه داده یا دیتابیس مارکتینگ عبارت است از شناسایی، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات خاص درباره مشتریان قبلی، فعلی و احتمالی از منابع داخل و خارج از سازمان تا...