الگوریتم های گوگل سئو
الگوریتم گوگل E-A-T چیست؟
الگوریتم های گوگل سئو

الگوریتم E-A-T گوگل چیست؟

E.A.T اصطلاحی است که از دستورالعمل‌های سنجش کیفیت گوگل گرفته شده و صورت خلاصه‌شده Expertise، Authoritativeness و Trustworthiness است. این دستورالعمل‌ها توسط هزاران نفر از منتقدان فعال گوگل تدوین شده‌اند. در واقع E.A.T الگوریتمی برای سنجیدن...