الگوریتم گوگل E-A-T چیست؟

الگوریتم E-A-T گوگل چیست؟

E.A.T اصطلاحی است که از دستورالعمل‌های سنجش کیفیت گوگل گرفته شده و صورت خلاصه‌شده Expertise، Authoritativeness و Trustworthiness است. این دستورالعمل‌ها توسط هزاران نفر از منتقدان فعال گوگل تدوین شده‌اند. در واقع E.A.T الگوریتمی برای سنجیدن میزان اعتبار، تخصص و مورد اعتماد بودن سایت است. الگوریتم E-A-T گوگل، قسمتی از یک راه طولانی برای تشخیص رتبه بندی سایت‌ها است که در بروز رسانی‌های جدید گوگل ارائه شده …

ادامه مطلب