آشنایی با روش های افزایش جذب کاربران اپلیکیشن

آشنایی با روش های افزایش جذب کاربران اپلیکیشن

یکی از مسائل مهمی که بعد از طراحی اپلیکیشن باید به آن توجه داشت؛ جذب و افزایش کاربران وفادار است که همیشه جزء دشوارترین مراحل کار به شمار می‌آید. طبق تحقیقات انجام گرفته در سال 2020 پس از انتشار اپلیکیشن بیش از سه چهارم مردم فقط یکبار آن را باز می کنند. بدون شک شما می‌خواهید نرم افزار تلفن همراه‌تان جزء …

ادامه مطلب