الگوریتم سندباکس گوگل Google SandBox چیست؟

الگوریتم سندباکس گوگل Google SandBox چیست؟

الگوریتم سندباکس گوگل، یک فیلترینگ برای سایت‌های جدید است که باعث می‌شود که وب سایت های جدید نتوانند در رتبه بالایی در عبارت یا کلمات کلیدی اصلی خود قرار بگیرند. حتی با محتوای مناسب، لینک های ورودی فراوان و رتبه قوی گوگل، یک سایت ممکن است که تحت تاثیر الگوریتم سندباکس گوگل قرار گرفته باشد. در واقع سندباکس گوگل برای …

ادامه مطلب