پروتکل TLS چیست؟ تفاوت SSL و TLS چیست ؟

پروتکل TLS چیست؟ تفاوت SSL و TLS چیست ؟

TLS یک پروتکل امنیتی است بر پایه پروتکل SSL ایجاد شده است. این پروتکل اولین بار در سال ۱۹۹۹ بر پایه نسخه سوم از SSL ارائه شد و توانست به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به عبارتی دیگر، TLS نسخه بهبود یافته پروتکل SSL است که اگر چه تفاوت‌‌های خیلی کمی با SSL دارد، اما تقریبا بخش عمده‌ آن یکسان …

ادامه مطلب