بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
میکرو مارکتینگ (Micromarketing) یا بازاریابی خرد و کاربرد آن
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

میکرو مارکتینگ (Micromarketing) یا بازاریابی خرد چیست؟

برای پرداختن به ماهیت ابررقابتی بازار امروز، کسب و کارها باید جزئی‌تر بیاندیشند. اینجاست که بازاریابی خرد یا میکرومارکتینگ (Micromarketing) وارد عمل می‌شود. این نوع استراتژی بازاریابی به طور خاص برای...