ابزارهای بررسی سئو سایت

ابزارهای بررسی سئو سایت

آینده سئو در آینده مشخص نیست اما این نکته را می دانیم که گوگل هر روز الگوریتم های سختگیرانه تر و پیچیده تری را اعمال می کند؛ بنابراین این نیاز احساس می شود که قبل از اینکه توسط گوگل مورد بررسی قرار بگیریم خودمان سایت را زیر ذره بین قرار دهیم و سئوی سایت را از لحاظ مختلف چک کنیم …

ادامه مطلب