اینترنت
به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) چه می گویند؟
اینترنت

به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت چه می گویند؟

ارائه دهنده خدمات اینترنت یا ISP (مخفف Internet Service Provider) شرکتی است که واسطه بین کاربران و اینترنت بوده و امکان اتصال (Connection) به اینترنت و استفاده از آن را (در قبال دریافت هزینه اشتراک) به...