اینترنت
معرفی خدمات اینترنت ISP
اینترنت

به شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت چه می گویند؟

ارائه دهنده خدمات اینترنت یا ISP (مخفف Internet Service Provider) شرکتی است که واسطه بین کاربران و اینترنت بوده و امکان اتصال (Connection) به اینترنت و استفاده از آن را (در قبال دریافت هزینه اشتراک) به...