افزونه تغییر و ویرایش تصاویر در وردپرس Quick Featured Images

Quick Featured Images افزونه ویرایش تصاویر شاخص وردپرس

تصویر شاخص بخشی جدایی ناپذیر ایجاد یک نوشته یا برگه در وردپرس است. با استفاده از تصویر شاخص است که وردپرس تصویر بند انگشتی ایجاد کرده و آن را در صفحه اصلی و تمام صفحات آرشیو همراه با عنوان پست به نمایش می گذارد. تصویر شاخص به عنوان تصویر اصلی در بیشتر قالب ها کار می‌کند. اما ممکن است زمانی …

ادامه مطلب