نرخ خزش سایت یا crawl budget چیست؟

نرخ خزش سایت یا crawl budget چیست؟

بودجه نرخ خزش یا crawl budget  یک مفهوم اساسی در سئو سایت است که اغلب توسط وب مستران نادیده گرفته می شود، بسیاری از موضوعات و قواعد وجود دارد که توسط یک متخصص سئو باید بررسی شود و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بودجه فروش یکی از عوامل و موضوعاتی است که همیشه باید مورد بررسی قرار گرفته و …

ادامه مطلب