بازاریابی دیجیتال مارکتینگ
بازاریابی برگشتی یا Retention Marketing چیست؟
بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی برگشتی یا Retention Marketing چیست؟

ریتنشن مارکتینگ (retention marketing) یا همان بازاریابی برگشتی، یکی از مهم‌ترین مباحث دیجیتال مارکتینگ است که با استفاده از آن، بازاریابی با هدف جذب و حفظ مشتری صورت می‌گیرد. در واقع...