بازاریابی برگشتی یا Retention Marketing چیست؟

بازاریابی برگشتی یا Retention Marketing چیست؟

ریتنشن مارکتینگ (retention marketing) یا همان بازاریابی برگشتی، یکی از مهم‌ترین مباحث دیجیتال مارکتینگ است که با استفاده از آن، بازاریابی با هدف جذب و حفظ مشتری صورت می‌گیرد. در واقع بازاریابی برگشتی به منظور تکرار خرید از سوی مشتریان انجام می‌شود. بازاریابی برگشتی یا Retention Marketing چیست؟ از جمله استراتژی هایی است که کسب و کارها، آن را با هدف تمرکز …

ادامه مطلب