الگوریتم های گوگل سئو
الگوریتم EMD گوگل چیست؟
الگوریتم های گوگل سئو

الگوریتم EMD گوگل چیست؟

در اواخر سال 2012 گوگل الگوریتم جدیدی در لیست الگوریتم های گوگل به نام Exact Match Domain معرفی کرد. این الگوریتم بر خلاف الگوریتم پاندا و پنگوئن که به محتوا حساس بودند، برای بهبود سئو...