الگوریتم کبوتر (Pigeons Algorithm) چیست؟

الگوریتم کبوتر (Pigeons Algorithm) چیست؟

یکی دیگر از الگوریتم های گوگل، الگوریتم کبوتر یا لانه کبوتر یا Pigeon می باشد که در سال 2014 برای بهبود کسب و کارهای محلی و سئو سایت ها ایجاد شده است. چرا این الگوریتم به نام کبوتر Pigeon یا لانه کبوتر نام گذاری شده است؟ انتخاب نام کبوتر به این جهت است که زمانی که کبوتر از هر منطقه ای رها …

ادامه مطلب