فرآیند طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل توسط مشهد سئو در گام‌های زیر انجام می‌شود:

پیش از اجرا

فاز اول:

توسعه سامانه

فاز دوم:

پس از اجرا

فاز سوم:

پشتیبانی پس از اجرا

بعد از اتمام توسعه سامانه آنلاین، شرکت نرم افزاری مشهد سئو وارد فاز پشتیبانی و بهبود مستمر محصول می‌شود.

قرارداد پشتیبانی سامانه

با اتمام طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل، تیم پشتیبانی محصولات مشهد سئو به پروژه می پیوندند. این تیم وظایف بهبود مستمر پروژه نرم افزاری، رفع باگ بیزینسی، رفع باگ فنی و راهبری فنی سامانه را بر عهده دارند. پشتیبانی فنی مشهد سئو در سه سطح (پلاتین، پریمیوم و سازمانی) ارائه می‌شود.

تحویل سورس کد پروژه

در صورت ترجیح کارفرما، سورس کد پروژه بعد از طی کردن مراحل رسمی تحت قرارداد، ارائه می‌شود. با توجه به این که محصول در حال مهاجرت از یک سیستم به سیستم کاری دیگری می‌باشد، مستندات کلاسه بندی شده و فنی همراه با نسخه finalized شده سامانه به مشتری تحویل داده می شود.

پلن های پشتیبانی از محصول نرم افزاری

پلاتین

با آرامش خاطر، پشتیبانی کامل فنی و راهبری سیستم آنلاین خود را به تیم مشهد سئو بسپارید.

پریمیوم

پشتیبانی فنی در تیم مشهد سئو و راهبری سامانه توسط تیم مدیریت سیستم کسب و کار انجام می شود.

سازمانی

تیم پشتیبانی و راهبری سامانه توسط متخصصان مشهد سئو در کسب و کار مستقر می‌شوند.

خدمات پشتیبانی مشهد سئو

پایان پروژه نرم افزاری به معنای پایان ارتباط مشهد سئو با کسب و کار نیست. ما به کارمان متعهد می مانیم. فرایند های بهبود در سامانه به منظور حفظ رضایت کاربران به صورت مستمر اجرا می‌شوند. محصول نرم افزاری تولید شده، از اپلیکیشن موبایل تا سایت و پنل های مدیریت پشتیبانی لازم را دریافت می‌کند. و در صورت تشخیص کارفرما، مشهد سئو مسئولیت آموزش نیروهایی برای پشتیبانی سیستم را تقبل خواهد کرد.

مشهد سئو
پشتیبانی فنی و نگهداری سامانه

پشتیبانی از سامانه، بهبود مستمر و جبران نقصان های عملکرد سیستم در حوزه کسب و کار

گسترش پذیری

رشد و توسعه محصول، همگام با تغییرات بازار و نیازهای کاربران به منظور انطباق پذیری کسب و کار

بهبود سامانه در فضای کسب و کار

رفع نقصان های مدیریتی سیستم که بعد از فعالیت کاربر در فضای کسب و کار دیده می‌شوند. مانند نحوه نمایش آدرس به رانندگان یک سامانه تاکسی آنلاین

بهینه سازی و بهبود مستمر

با معرفی آپدیت های جدید در فریمورک ها، الگوریتم اجرایی و تکنولوژی های فنی، تیم فنی سامانه آنلاین طراحی شده بهینه سازی و آپدیت می‌کنند.

آموزش نیروهای کسب و کار

تیم فنی مشهد سئو، به رابط معرفی شده از سوی کسب و کار اطلاعات و تجربه تعامل با سامانه و مدیریت آن را انتقال می‌دهند.

راهنمایی مستمر

تیم پشتیبانی مشهد سئو دائما تیم کسب و کار را در مسیر مدیریت سامانه راهنمایی کرده و پاسخگوی سوالات آن ها خواهند بود.

گسترش پذیری پروژه

فعالیت هدفمند یک کسب وکار در حوزه دیجیتال، وابسته به خلق ارزش مستمر در خدمات کسب وکار است. سامانه ها در صورتی که زیرساخت گسترش پذیر داشته باشند، قابلیت همراهی با نیازهای بازار و پیشی گرفتن از رقبا را دارند.

در گسترش پذیری پروژه، فیچرهای جدیدی به سامانه افزوده می‌شوند، یا کاربری فیچرهای موجود به گونه ای تغییر داده می‌شوند تا نیازمندی های جدید کسب و کار را پاسخ گو باشند.

مشهد سئو