فرآیند پروژه آنلاین، از طراحی اپلیکیشن موبایل تا طراحی سایت و یا پلتفرم یکپارچه کسب و کار، توسط شرکت مشهد سئو در گام‌های زیر انجام می‌شود:

پیش از اجرا

فاز اول:

توسعه سامانه

فاز دوم:

پس از اجرا

فاز سوم:

فاز۱؛ پیش‌ از اجرای پروژه

سامانه چیست؟ چگونه عمل می‌کند؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ ارزش پیشنهادی سامانه چیست؟

ایده پردازی

فرایند طراحی هر سامانه‌ آنلاینی از یک ایده اولیه آغاز می‌شود. ایده طراحی اپلیکیشن موبایل و یا طراحی سایت معمولا در پاسخ به نیازی مشهود در مارکت و یا خلق یک فضای جدید ایجاد می‌شود. زمانی که ایده‌ به مرحله اجرا نزدیک می‌شود، باید قابلیت اجرایی، خاص بودن، مزیت رقابتی ملموس، ارزش پیشنهادی و نیاز جامعه به آن ایده را سنجید. در مرحله بعدی، ایده امکان سنجی شده و نیازمندی های لازم برای توسعه و اجرای آن استخراج می‌شود.

سئو مشهد

تدوین بیزینس مدل | بوم مدل کسب و کار (BMC)

کسب و کارها در بازار پررقابت امروزی، بیش از هر زمان دیگری به یک نقشه راه منسجم نیاز دارند. هر کسب و کاری، دارای یک مدل کسب و کار منحصر به فرد است که استراتژی حرکت کسب و کار را مشخص می‌کند. یکی از رویکردهای نوین تدوین بیزینس مدل، تنظیم بوم مدل کسب و کار بر مبنای متد استروالدر است. ما در مشهد سئو معتقدیم لازمه‌ی زیرساخت قدرتمند، گسترش پذیر و همه‌جانبه‌نگر، یک مدل کسب و کار منسجم و اصولی است. از این رو بوم مدل کسب و کار یکی از پیش نیاز‌های تنظیم پروپوزال اجرای سامانه به شمار می‌رود.

مستند نیازمندی | درخواست پروپوزال یا فرم RFP

مستند نیازمندی یا فرم RFP، سنگ بنای یک پروژه نرم افزاری موفق است. تنظیم یک RFP دقیق و استاندارد برای پیاده‌سازی پروژه، پیدا کردن فرایند توسعه، معماری سیستم، برآورد ابعاد پروژه، گسترش سامانه و برآورد هزینه نهایی، اهمیت زیادی دارد.
این مستند شامل خواسته و نیاز‌ها، سناریو‌های کاربری، فیچر های درخواستی و امکانات مورد انتظار است. تیم فنی، مارکتینگ و مشاوران کسب و کار مشهد سئو با استناد به RFP تدوین شده، نیازمندی های کارفرما را در قالب یک پروپوزال فنی تنظیم می‌کنند که پیوست قرارداد توسعه سامانه خواهد بود.

سئو مشهد
طراحی سایت مشهد

ارائه برآورد اولیه هزینه و زمان

بعد از چند نشست مشترک با تیم‌های فنی و مارکتینگ مشهد سئو، در این مرحله شما یک زمان حدودی برای تحویل نهایی پروژه و همچنین بازه قیمتی طراحی و توسعه محصول را دریافت خواهید کرد.

ارائه پروپوزال شرکت نرم افزاری مشهد سئو

پروپوزال طراحی اپلیکیشن موبایل و طراحی سایت بر مبنای RFP تنظیم می‌شود. پروپوزال های شرکت مشهد سئو بعد از تحلیل کامل خواسته و نیاز‌های مشتریان، به صورت اختصاصی تدوین می‌شوند.

پروپوزال های مشهد سئو برای راهکار‌های اختصاصی وب و اپلیکیشن، ناظر بر جزئیات اجرای پروژه بوده و برای هر کسب و کار متفاوت است. در پرپوزال های اختصاصی، مواردی مانند چگونگی اجرای فیچر‌ها، سناریو‌های کاربری، ماژول‌های اختصاصی، سبد تکنولوژی و چارچوب هوشمندسازی با رویکرد مقیاس پذیری و گسترش پذیری محصول تبیین می‌شود.

طراحی سایت مشهد

ویژگی های پروپوزال مشهد سئو

سامانه شما می‌تواند متمایز باشد. پروپوزال های مشهد سئو با در نظر داشتن تمایز ذاتی هر سیستم، سعی در ارائه بهترین راهکار برای توسعه سامانه آنلاین دارد.

گسترش پذیری

اولویت‌بندی فیچرها

پشتیبانی منعطف

استک تکنولوژی

هوشمند سازی

ماژول های اختصاصی

تنظیمات پویا

سناریو‌های کاربری