فرآیند پروژه آنلاین، از طراحی اپلیکیشن موبایل تا طراحی سایت و یا پلتفرم یکپارچه کسب و کار، توسط شرکت مشهد سئو در گام‌های زیر انجام می‌شود:

پیش از اجرا

فاز اول:

توسعه سامانه

فاز دوم:

پس از اجرا

فاز سوم:

فاز۲؛ توسعه و اجرای پروژه

تجربه‌ی کاربری سامانه چگونه است؟ معماری و سبد تکنولوژی مورد نیاز چیست؟ مقیاس و گسترش سامانه چگونه است؟ چالش‌های مسیر توسعه کدام اند؟

گام‌های توسعه‌ی راهکار‌های اختصاصی وب و اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن موبایل، طراحی سایت یا توسعه پلتفرم یکپارچه کسب و کار هر یک در تیم های مشخص و با راهبری مدیر فنی و مدیر محصول انجام می‌شوند. نقشه راه تیم های اجرایی در بخش Back-End، Web، Android، iOS و داده، معماری سیستم اولیه ای است که پیش از اجرای پروپوزال طراحی و مدلسازی شده بود.

بخش های طراحی سامانه به طور کلی شامل اجزای زیر می‌باشد.

طراحی هویت بصری سامانه

توسعه زیرساخت اولیه سامانه

تدوین ریلیز پلن مطابق زمان بندی

تحویل فاز به فاز زیر سامانه ها

ارائه نسخه نهایی سامانه

طراحی اپ و وب اپلیکیشن
طراحی سایت مشهد

طراحی هویت بصری سامانه | طراحی UI/UX

هویت بصری برند، بخشی از مراحل برندسازی و ایجاد یک تصویر واحد از کسب و کار در اذهان عمومی است. در این مسیر مجموعه ای از تصاویر، آیکون‌ها، رنگ، قالب و حتی فرمت نوشتار به عنوان امضای واحد و یکپارچه کسب و کار ایجاد می‌شوند. این مجموعه یکپارچه، در هر محلی که کاربر با برند ارتباط دارد دیده می‌شود. اهمیت طراحی رابط کاربری و ایجاد تجربه کاربری منطبق با هویت بصری به کسب و کار کمک می‌کند تا با استراتژی موفقی سوار بر موج ارتباط با مشتری و فروش شود.

بر اساس مدلسازی انجام شده برای سامانه، و بعد از هماهنگی بین تیم های Back-End، Front-End و توسعه بازار درگیر در پروژه، نیازمندی های طراحی UI/UX شامل طراحی آیکون ها، رنگ بندی ها، قالب ها و مسیر تجربه کاربر به کارشناس آن تحویل داده می‌شود.

هویت بصری، رد پای دیجیتال

تجربه کاربری در طراحی سامانه

اهمیت تجربه مشتری یا CX در سامانه

اصول طراحی رابط کاربری سامانه

توسعه زیر ساخت اولیه سامانه آنلاین

هر ساختمانی نیاز به یک زیر بنای محکم دارد. در این فاز از مراحل توسعه، هر یک از تیم های ‌‌Back-end، Server Side و Front-end زیرساخت های مد نظر خود را پایه ریزی می‌کنند.

اهمیت آماده سازی این زیرساخت ها که شامل آماده کردن Server، طراحی وب سرویس ها و ست آپ کردن گیت می‌باشد، تسریع فرایند توسعه به هنگام آغاز در مرحله بعد است.

پشتیبانی
سئو مشهد

تدوین ریلیز پلن مطابق برنامه زمان بندی

در این مرحله تیم فنی بر اساس زمانبندی اعلام شده در قرارداد، ریلیز پلن و فازهای توسعه سامانه را تعیین می‌کنند. ریلیز پلن، برنامه ریزی و طرح ریزی توسعه محصول است که مانند نقشه راهی در دست تیم توسعه است. البته ریلیز پلن با پیشرفت کار به طور مداوم در جلسات بازبینی اسپرینت تیم فنی آپدیت می‌شود. در تیم های پایدار که بر اساس متودولوژی اجایل فرایند ها را پیش می برند، سرعت توسعه به به صورت محسوسی از سایر حالات بالاتر است. در هر مرحله از فاز اسپرینت برای بازبینی و ارائه نظرات ارائه می‌شود. در هر فاز، مطابق ریلیز پلن مراحل زیر طی می‌شوند:
توسعه زیر سامانه

مطابق با ریلیزپلن، توسعه سامانه در تیم های مختلف پروژه توسط متخصصان مربوطه تیم مشهد سئو انجام می‌شود.

ارائه نسخه اولیه فاز

در هر فاز، تیم های مربوطه نسخه اولیه توسعه داده شده در اسپرینت ها را تحویل می دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

دریافت نظرات و تکمیل توسعه

بر اساس فیدبک اسپرینت، تیمها بازبینی های لازم را روی نسخه ارائه شده انجام داده و توسعه را به پایان می رسانند.

ریلیز نهایی و دریافت نظرات

در انتهای هر فاز، نظرات و بازبینی ها تحت یک ریلیز ارائه و اعمال شود. سپس تیم ریلیزپلن فاز بعدی را طرح ریزی می‌کند.

تحویل فاز به فاز زیر سامانه ها

در مدل توسعه مبتنی بر تکرار یا Iterative Development، فرایند طراحی اپلیکیشن موبایل، طراحی سایت و یا هر پلتفرم کسب و کاری به فاز های کوچک تر می‌شکند. هر فاز شامل فرایند های برنامه ریزی، طرح ریزی، طراحی، توسعه، تست و ریلیز می‌شود.

در انتهای هر فاز، یک ریلیز پایدار و قابل ارائه به کارفرما دلیور می شود. این فرایند باعث می‌شود که تست نهایی سامانه با سرعت بیشتر انجام شود. کارفرما توانایی لانچ جزئی پلتفرم خود در بازار را داشته باشد و افزودن ایده های تلویحی کارفرما به پروژه ممکن شود.

طراحی سایت مشهد
تدوین برنامه مارکتینگ

در فازهای تحویل پروژه توسط تیم مشهد سئو، بخش هایی از پلتفرم آماده شده و به صورت کامل تحویل به کارفرما می‌شود. به این ترتیب تیم مارکتینگ مجموعه کارفرما می‌تواند همگام با توسعه محصول، فرایند تدوین برنامه مارکتینگ، ایجاد Awareness در بازار و بازاریابی را آغاز کند.

جذب کاربر و ایجاد User Base اولیه

با تحویل گرفتن اپلیکیشن های موبایلی Android یا IOS، پلتفرم ها و وبسایت در فازهای مجزا، کارفرما می‌تواند با فرایندهای بازاریابی کاربران اولیه را به سمت سیستم خود جذب کند. این کاربران در فرایندهای یادگیری در سیستم های هوشمند بسیار نقش مهمی دارند.

لانچ محدود محصول

بر اساس فیدبک اسپرینت، تیم ها بازبینی های لازم را روی نسخه ارائه شده انجام داده و توسعه را به پایان می رسانند. اغلب در فازهای اولیه، یکی از اپلیکیشن ها یا بخشی از پلتفرم یا سایت آماده لانچ کامل می‌شود. کارفرما می‌تواند بنا بر برنامه زمان بندی سازمان آن بخش از محصول را به صورت تست در اپ استورها لانچ کرده و یا سایت را در دسترس عمومی قرار دهد.

طراحی اپلیکیشن مشهد

دریافت گواهی حسن انجام کار

بعد از دریافت کامل پروژه، کارفرما سامانه از دید مسائل کسب و کاری و منطق بازار بررسی می‌کند. در بررسی بازار و تحلیل سامانه بر اساس نیازمندی های کسب و کار، اغلب مواردی خود را نشان می‌دهند که در بهبود سیستم این موارد حل خواهند شد. به عنوان مثال در طراحی یک اپلیکیشن تاکسی آنلاین مانند اسنپ یا اوبر ممکن است در مدلسازی اولیه راننده حتی پس از رساندن مسافر به مقصد همچنان به آدرس های پیشین دسترسی داشته باشد، از دید بازار این ویژگی در بلند مدت ممکن است محل ایجاد مسائلی باشد. به همین دلیل در این فاز، کسب و کار با بیان نیاز جدید به مشهد سئو بهبودهایی را در سیستم دریافت می‌کند. در نهایت، با تکمیل پروژه و کسب رضایت کارفرما از سامانه دریافت شده، گواهی حسن انجام کار از جانب کسب و کار به مشهد سئو داده می‌شود.